Skip to main content

En Aandelig Sang, Huor med en bedrøffvit Siel, formedelst adskillige Sprock oc Forjettelser, som ere tagne aff hendis Himmelske Brudgoms Mund, trøster sig: Siungis, Som: Fra Himmelen høit komme vi &c.. Vdsat oc forærit ikke alleeniste sin hierte allerkieriste Huustro, hæderlig, dydig, oc gudfryctig Matronæ, Sillæ Lamberts Daatter Balkenburg, men ocsaa alle troleffvende Chrstne, oc Guds Børn, til krafftig Lindring oc Lettelse, i alle Anfectninger, oc Bedrøffvelser, som dennem paa denne verdens Ende, vederfaris, aff P[eder] J[acobsen] W[orm]

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)